Alpol AG 701 grunt pod tynki mineralne i silikonowe biały 13kg

88.00 

Do wytwarzania szorstkiej, poprawiającej przyczepność białej lub kolorowej warstwy pod tynki mineralne i silikonowe na podłożach mineralnych oraz do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków w systemach ociepleń ALPOL. Może być stosowany także pod tynki akrylowe oraz jako grunt wyrównujący chłonność i kolorystykę problematycznych podłoży pod farby silikonowe. Zalecany jako podkład, przed malowaniem tynku mineralnego modelowanego ALPOL AT 319 impregnatem koloryzującym ALPOL AI 785.

Koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt przed zakupem.

Produkt jest składnikiem systemów ociepleń ALPOL EKO PLUS STANDARD, ALPOL EKO PLUS PREMIUM, ALPOL ECO PLUS WOOD i ALPOL TERMO BIS a także ALPOL EKO PLUS WM i ALPOL TERMO STROP.

Opakowanie
Jednorazowe: Wiaderko 13 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 572 kg

 

 

Alpol AG 701 grunt pod tynki mineralne i silikonowe biały 13kg

Rodzaj podłoża
Warstwa zbrojąca w systemach ociepleń budynków, tynki cementowo-wapienne, tynki dekoracyjne mineralne i polimerowo-mineralne, powierzchnie betonowe, wełna mineralna w systemie ALPOL TERMO STROP.

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Słabo związane fragmenty kleju usunąć i uzupełnić odpowiednim klejem do ociepleń.

Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Czynność mieszania należy powtarzać w trakcie malowania, tak aby nie powstawał osad na dnie naczynia. Nie rozcieńczać wodą. W zależności od stanu i rodzaju podłoża grunt można nanosić przy użyciu wałka malarskiego, szczotki malarskiej, pędzla, lub metodą natrysku mechanicznego. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć.

Narzędzia
Wałek malarski, pędzel malarski, szczotka malarska, pojemnik roboczy, agregat do natrysku.

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie dodawać innych substancji. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach – 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować okulary ochronne. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Chronić przed dziećmi. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP, jak również zaleceniami instrukcji systemu ociepleń ALPOL oraz instrukcjami ITB Nr 418/2007 i ITB 447/2009.

grunt pod tynki mineralne

Grunt pod tynki mineralne i silikonowe karta prod
grunt pod tynki_pzh
Grunt pod tynki mineralne silikonowe_substancje

Może spodoba się również…

Call Now ButtonZadzwoń: 697 701 020