Alpol AT 310 tynk ręczny cementowo-wapienny szary 25 kg

21,75 

Do ręcznego wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS II, na ścianach i sufitach niezależnie od wilgotności pomieszczeń. Zalecany do tynkowania ścian przyziemia, fundamentów i cokołów. Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie i farby. Zalecana grubość warstwy tynku: od 10 do 20 mm. Uziarnienie do 1,0 mm.

Opakowanie – Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg
Koszt transportu ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt przed zakupem.
SKU: P-AL-TZ-310-25WO Kategoria:

Opis

Rodzaj podłoża
Mury z cegieł i pustaków ceramicznych i silikatowych oraz z bloczków betonu komórkowego. Ściany i stropy z betonu i elementów betonowych. Stare, nie zwietrzałe tynki cementowo-wapienne.

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste, nośne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Stare i mocne tynki oczyścić z warstw malarskich, szczeliny poszerzyć, ubytki i nierówności uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub wyrównawczą ALPOL AZ 135. Podłoża słabe wzmocnić gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 700, bardzo nasiąkliwe pokryć gruntem do chłonnych podłoży APOL AG 708 lub wykonać obrzutkę wstępną ALPOL AT 303. Suchą powierzchnię przed obrzutką wstępną zmoczyć obficie wodą. Podłoża z betonu pokryć gruntem ALPOL AG 702 lub wykonać obrzutkę wstępną ALPOL AT 303. Miejsca narażone na powstawanie rys, na przykład sąsiadujące z sobą różne materiały konstrukcyjne i naroża otworów budowlanych, wzmocnić siatką zbrojącą z włókna szklanego o oczkach nie mniejszych niż 8×8 mm, zatapiając ją w zaprawie szybkowiążącej ALPOL AZ 130, wyrównawczej ALPOL AZ 135 lub bezpośrednio w tynku. W przypadku nakładania tynku na podłożu pokrytym wcześniej obrzutką wstępną ALPOL AT 303, zachować przerwę technologiczną minimum 2 dni a bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże wraz z obrzutką zwilżyć wodą.

Sposób użycia
Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną na opakowaniu ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Obróbkę tynku należy wykonać w dwóch etapach. W pierwszym etapie tynk nanieść na podłoże, ściągnąć łatą typu H, uzupełnić ewentualne ubytki i wyrównać całą powierzchnię. Tak obrobioną powierzchnię pozostawić do wstępnego związania na czas około 6÷20 godzin (w zależności od chłonności podłoża, warunków atmosferycznych i grubości warstwy tynku). Prace można wznowić w momencie, kiedy powierzchnia tynku będzie na tyle związana, że przy dalszej obróbce łatą następować będzie „osypywanie” tynku i nie będzie efektu „wyrywania” z powierzchni zbyt świeżego materiału. Zbyt późne wznowienie robót spowoduje, że tynk będzie za mocno związany, co utrudni jego obróbkę, zwiększy nakład pracy i może uniemożliwić prawidłowe wykończenie. W drugim etapie całą powierzchnię dokładnie wyrównać, ścinając nadmiar tynku za pomocą łaty trapezowej. Następnie wyrównaną powierzchnię zrosić wodą i zatrzeć pacą styropianową. W celu uzyskania drobnej faktury tynk obrabiać suchą pacą z drobną, miękką gąbką lub z filcem. Idealnie gładką i równą powierzchnię uzyskuje się stosując zacieraczki mechaniczne. Zaprawę tynkarską należy zużyć w ciągu 1 godziny od zarobienia wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy tynku, między innymi: przyczepność i wytrzymałość. W przypadku konieczności wykonania tynku o grubości większej niż zalecana, nakładać go w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę wykonać jako tynk podkładowy, wyrównać łatą i pozostawić do pełnego związania (minimum 7 dni na każdy centymetr grubości), przez pierwszy tydzień chroniąc go przed nadmiernym przesuszeniem. Bezpośrednio przed nakładaniem drugiej warstwy tynk podkładowy obficie zmoczyć wodą.

Narzędzia
Betoniarka lub mieszarka wolnoobrotowa, zacieraczka mechaniczna, pace i łaty tynkarskie, kielnia, poziomica, pojemnik na zaprawę.

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Nie dodawać innych substancji. Świeży tynk chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Nie stosować nagrzewnic elektrycznych (ryzyko wystąpienia rys skurczowych) ani gazowych (skurcz i procesy karbonatyzacji).

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace tynkarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Alpol AT 310 tynk ręczny cementowo-wapienny szary 25 kg

Informacje dodatkowe

PRODUCENT

ALPOL

Może spodoba się również…

Przewiń na górę