Alpol AZ 122 zaprawa do klinkieru uniwersalna brązowa 25 kg

40,47 

Kolorowa zaprawa do wznoszenia murów z cegieł licowych z jednoczesnym spoinowaniem oraz do murowania z cegieł klinkierowych ścian konstrukcyjnych, kominów, ogrodzeń, fundamentów i studzienek. Nadaje się  również do wypełniania fug o szerokości do 30 mm między cegłami i płytkami elewacyjnymi. Precyzyjnie opracowana receptura zapewnia zaprawie optymalną przyczepność oraz maksymalną, podwójną ochronę przed powstawaniem wykwitów solnych. Ochrona przeciwwykwitowa jest realizowana w sposób pasywny – poprzez zastosowanie dodatków o rozmiarach nanometrycznych (ograniczających podciągnie kapilarne) i czynny – poprzez wprowadzenie do składu produktu odpowiednio aktywowanych pucolan o wysokiej reaktywności chemicznej (wiążących związki mogące tworzyć wykwity). Zastosowanie niniejszej technologii umożliwiło uzyskanie zaprawy o wysokiej szczelności i trwałości. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Mrozoodporna.

Wyrób jest składnikiem nanosystemu do klinkieru.

Gwarancja – 5 lat dla certyfikowanych wykonawców.

Opakowanie – Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta ofoliowana 1200 kg

Produkt można odebrać bezpłatnie w jednym z naszych salonów. Wysyłka kurierem wyceniana jest indywidualnie – prosimy o kontakt.

SKU: P-AL-ZK-122-25WO Kategoria:

Opis

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Elementy murowe
Czyste, suche i nieuszkodzone cegły klinkierowe lub licowe o nasiąkliwości do 8%.

Sposób użycia
Zawartość worka lub odmierzoną ilość produktu wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej miesza¬niny. Czas mieszania powinien wynosić 2-3 minuty. Po odczekaniu 5 minut  należy ją ponownie krótko wymieszać. W razie potrzeby można skorygować uzyskaną konsystencję zaprawy poprzez dodanie do niej odmierzonych niewielkich ilości wody lub materiału i ponowne mieszanie. Czynność powtarzać do uzyskania założonej konsystencji. Kolejne partie zaprawy należy przygotowywać stosując takie same proporcje. Murować na pełną spoinę. Zaprawę nanosić kielnią murarską i po wyrównaniu nadmiar usunąć. Po wstępnym stężeniu zaprawy w murze ukształtować spoinę do odpowiedniego profilu za pomocą kielni do fugowania. Do wypełniania fug używać specjalnego zestawu do spoinowania (podstawka + kielnia do fugowania). Zaprawę przygotowaną do murowania należy zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania z wodą (w przypadku fugownia w ciągu 1 godziny). W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy zaprawy: przyczepność, wytrzymałość i czas wiązania oraz odporność na powstawanie wykwitów. Może być także przyczyną przebarwienia spoin. Prace należy prowadzić z dużą starannością, a ewentualne zabrudzenia muru usuwać natychmiast na sucho. Zaleca się używanie czystych, nierdzewnych narzędzi.

Narzędzia
Betoniarka, mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, fugownica, szczotka, pojemnik na zaprawę, naczynie do odmierzania wody.

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Przed rozpoczęciem murowania należy zabezpieczyć fundament przed podciąganiem wilgoci z podłoża wykonując odpowiednią izolację. Do zaprawy nie wolno dodawać innych substancji. Świeży mur zabezpieczać przez minimum 7 dni przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (opadami, szybkim wysychaniem, mrozem) przykrywając go folią w sposób zapewniający przepływ powietrza  lub stosując inne odpowiednio dobrane osłony/zadaszenia. Murów licowych nie wykonywać w dni mgliste, deszczowe lub upalne.

Przechowywanie
W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne
Prace murarskie prowadzić zgodnie z instrukcją wykonawczą Nanosystemu ALPOL, zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Ze względu na mineralne pochodzenie składników zaprawy i specyfikę produkcji, możliwe jest pojawienie się niewielkich różnic w odcieniu koloru pomiędzy różnymi partiami produktu. Z tego względu na danej płaszczyźnie elewacji lub elemencie zaleca się stosować materiał z jednej partii produkcyjnej, a jeśli nie jest to możliwe wykonanie wcześniejszej próby.

Alpol AZ 122 zaprawa do klinkieru uniwersalna brązowa 25 kg

Informacje dodatkowe

PRODUCENT

ALPOL

Może spodoba się również…

Przewiń na górę